Spira Veronika honlapja

Spira Veronika

Spira Veronika, tanár, oktatáspolitikus, az irodalomtudomány kandidátusa (Ph.D.)
Szakmai önéletrajz


Egy újságkivágás 1988-ból...
...és egy másik 2008-ból.


Korábbi írásaimból:

Az osztály iskolát kerül
Pedagógiai esszé 1976-ból.

Adalékok az olvasásra és műértésre nevelés "Kodály-módszerének" kidolgozásához.
A „Prózaértelmezés – prózatanítás” című doktori disszertáció (ELTE BTK 1988.) I. fejezete

Bulgakov A Mester és Margarita című regényének multidiszciplináris értelmezése
Kandidátusi disszertáció (ELTE BTK 1988-1991. Digitalizálva: 2009-10.)
1. A Mester és Margarita műfaja
2. Az evangéliumi regény poétikája
3. A Moszkva-regény poétikája
4. A vezérmotívumok és a szimbólummá emelt valóságelemek
5. A szereplők közötti analógiák rendszere
6. Boszoj rémálma
7. A regény kozmológiája
8. A hangnemek polifóniája
9. Az etikum helye a regényben
10. A bulgakovi létértelmezés

Elite Culture, Subculture, Mass Culture (1989)
- the Role of the Kodály Method in Teaching Literature.

England-Hungary: Comparative Research Study on Mother-Tongue Education (1988-1990)
With Hungarian summary. (In pdf-format, around 5MB.)
Angol-magyar összehasonlító kutatás az anyanyelv-oktatás módszeréről, 1988-1990.

Reflexion on values (1990)
Presented in Ludwigsburg, in 1990. Published in Enschede, in 1992.

Über die vorherrschenden Werte der IMEN-Forschungen
Die deutsche Fassung der obigen englischen Vorlesung, 1990.

Az értékek változása és a pedagógia (1991-2001)
A fenti angol elõadás magyar változata.

Irodalomtanítás Európában és Magyarországon (1984-92)
Tanulmányok, cikkek.
Az irodalomtanítás nálunk és más nemzeteknél
Az irodalomtanítás Belgiumban
Az irodalomtanítás Hollandiában
Az anyanyelvi oktatás Európa országaiban
Találkozások Hollandiában
Pedagógiánk gyökerei, a jelen kihívásai avagy az új hermeneutika és az irodalomtanítás
The role of European culture in the curricula of Hungarian secondary schools

Megközelítések A Mester és Margarita értelmezéséhez (1990)
Poétika, emberszemlélet, értékek, létértelmezés.

A bulgakovi etika és „teológia” néhány vonása... (1991)
... A Mester és Margaritában különös tekintettel Kantra, Bergyajevre és Dantéra.

God, Evil, and the Savior (1992)
Hermeneutics and the Reconstruction of a Character In Bulgakov’s The Master and Margarita.

Könyvekről a rendszerváltás hevében (1989-90):
Lengyel József: Szembesítés
Arthur Koestler: Sötétség délben
Sinkó Ervin: Egy regény regénye
George Orwell: Hódolat Katalóniának
George Orwell: Állatfarm
Déry Tibor: Börtönnapok hordaléka
Nagy Lajos: Tízezer kilométer Oroszország földjén

Szilágyi Domokos Héjjasfalva felé című költeményének hermeneutikai elemzése (1992)

Műközpontú és/vagy gyermekközpontú irodalomtanítás (1994-95)
A reader-response elmélet a tanításban.

* * *

Segédanyagok az irodalomtanításhoz

I. Olvasásellenőrző feladatok
II. Szövegértés, műértelmezés, szövegalkotás, ismeretek, kompetenciák 7-12. osztály
III. Segédanyagok a középszintű szóbeli érettségihez
IV. Segédanyagok a középszintű írásbeli érettségihez
V. Feladatok Bulgakov Mester és Margarita c. regényének feldolgozásához


* * *

Politika, oktatáspolitika (dokumentumgyűjtemény)

Bevezető

I. fejezet. Cikkek, előadások, közgyűlési felszólalások
A tartalomból: A szorongás iskolája és a szabadság iskolája (Beszélő, 1992), Ágazati érdekegyeztetés és együttműködés a civilekkel (FOÉT/FOT),
A magyar oktatási rendszer néhány megoldásra váró problémájáról (2001), A szakképzés és a prevenció (2004), Közgyűlési felszólalásokból.

II. fejezet. Nemzeti alaptanterv
A tartalomból: Az Eötvös József Szabadelvű Pedagógiai Társaság Nemzeti Alaptanterve és az OM NAT (2003).

III. fejezet. Interjúk, riportok
A tartalomból: Közoktatás-fejlesztés a fővárosban (interjú, Köznevelés, 2001), Interjú az emlékező macskakövekről (Köznevelés, 2009),
Interjú a zuglói időközi önkormányzati választásról (2011).

IV. fejezet. Sajtótájékoztatók, sajtóbeszélgetések
A tartalomból: Miben kell változnia az oktatáspolitikának a következő kormányzati ciklusban? (sajtóbeszélgetés, 2002),
Tanévkezdés, tanévzárás a Fővárosban (2002-2003), A fővárosi önkormányzat oktatási bizottságának nemzetközi kapcsolatai (Oktató városok, IAEC),
Miért nem történt meg az "ideiglenes" Volánpályaudvar visszaparkosítása? (Sajtótájékoztató, 2004), Oktatáspolitika 2011.

V. fejezet. Mentorált projektek
A tartalomból: Az emlékezés kultúrája I: Emlékező macskakövek (2007-2008),
Az emlékezés kultúrája II: Az 1956-os forradalom hatása a fővárosi középiskolák egykori diákjainak sorsára (2008-2009).

Függelék
Fővárosi díjak és emlékplakettek


* * *

Hold utca és más elbeszélések I. - Villanófényben
Hold utca és más elbeszélések II. - "Villa a Rózsadombon"
Hold utca és más elbeszélések III. - Ha harc, hát legyen harc


Felhorkanások, elmélázások, lapszéli jegyzetek (miniesszék) (2009-2010.)
Válogatás a kötet tartalmából:
Pamuk: Isztambul
Adam Michnik I.
Adam Michnik II.
Orosz vendég
A felvidéki Kákánia
Látogatás a zengővárkonyi tiszteletesnél
Vörös és fekete
Szerelmes levelek Nelson Algrennek
Beauvoir, Sartre, Camus keletről nézvést
Levantei zsidók Brooklynban
Tartózkodó érzelem (Persuasion)


Miniesszék II (2011.)
Válogatás a kötet tartalmából:
Gorbacsov
Moszkvai történet (Akszjonov)
Ulickaja
Salinger
Pillanatkép győztesekről és vesztesekről - Janko feladta
Magyar fotókiállítás Londonban
Nyolcak
Egry


Miniesszék III (2013.)
A kötet esszéi:
Ferenczy-kiállítás a Nemzeti Galériában
Örkény: Április
Tihanyi-kiállítás a KOGART-ban
Spiró György: Magtár
Peer Gynt az Örkény Színházban
Cézanne-kiállítás a Szépművészetiben
Világítás itt és ott
Hamlet a Nemzetiben, 2012


Miniesszék IV. (2014.)
Válogatás a kötet tartalmából:
Zrumeczky Dezső és a magyar szecesszió
Séta a Petőfi hídtól a Lágymányosi hídig
A nagy Gatsby
Newton a Szépművészetiben
Schiele
Politika a mindennapokban (Felújítás, FÉG, Kéményseprők, Vácszentlászló, Milliárdos áfacsalás és a közérdekű bejelentő)
Jodi Kantor: Obamák
Hillary. Kim Ghattas: The Sectretary című könyvéről
"'Megbombáztuk Kaposvárt"' (Eörsi László könyvéről)
Alföldi. Csáki Judit: Öt nemzeti év című könyvéről
Klimttől Groszig: Kiállítás Berlinben és Bécsben
Chagall - Ámos a Nemzeti Galériában


Miniesszék V. (2015.)
Tartalom:
Bálint Endre gyűjteményes kiállítása a Galériában
Hantai Simon a Ludwigban
Nicaragua
Kontaktok és Elsők
Ungváry Rudolf: A láthatatlan valóság
Flóra titkai
Capa és Taro
Nők a kamera mögött
- Eva Besnyő
- Ata Kando
- Kati Horna
- Utószó


Miniesszék VI. (2015.)
Tartalom:
Dada és szürrealizmus
Czóbel kiállítás Szentendrén
Lengyel László: A szabadság melankóliája
André Kertész és Szigetbecse
Capa in Color
Perlrott Csaba Vilmos életműkiállítás


Miniesszék VII. (2016.)
Tartalom:
Anyám és más futóbolondok a családból
El Kazovszkij kiállítás a Galériában
Pop art a Ludwigban
Orosz avantgárd az 1910-1920-as években


Miniesszék VIII. (2017.)
Tartalom:
Fanni naplója
Andrzej Wajda: Emlékképek (2016)
A naptalan Kelet: Bauhaus Kabán
Ámos Imre kiállítás